Slovenské jazykolamy

Slovenské jazykolamy pre nabrúsený jazyk a nielen pre deti.

 • A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia!
 • Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je najbrontosaurovatější Brontosaurus.
 • Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali.
 • Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Juro neruj Jura!
 • Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.
 • Klobučníčka klobučník kládli klobúk na ručník.
 • Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo.
 • Levy sa váľali dolu lávou do válova.
 • Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
 • Išla Prokopka po Prokopa, poď Prokope po priekope, poď Prokope, poď domov.
 • Mama má málo maku.
 • Na jar Juraj fujaruje.
 • Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.
 • Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter?
 • Podstata podstaty je v podstate nepodstatná.
 • Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.
 • Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.
 • Pán kaplán v kaplnke plakal.
 • Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom.
 • Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle.
 • Pudel prdol púder. Pudel prdol púder. Pudel prdol púder.
 • Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora?
 • Sysle myslia, že v tej pixli je syslie müsli.
 • Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk.
 • Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.
 • V našej peci myši pištia, a pod pecou psík spí.
 • Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.
 • Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.
 • Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.
 • Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, koleso, okolesilo si sa?
 • Žeby žaby žuvali žuvačku?
4.6/5 - (10 votes)

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *