Hádanky nielen pre deti I

Je to veľké a zmenšuje sa to. Čo to je?

Sviečka

Aký je rozdiel medzi svokrou a hmlou?

Žiadny, pretože keď sa ráno vyparí, je krásny deň.

Viac zubov má ako treba, ale nezje ani kúsok chleba. Čo to je?

Pílka

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. Čo je to?

Mesiac

Horí, horí a nemôžme ho zahasiť. Čo je to?

Mesiac

Lezie, lezie po železe, nájde dierku, do nej vlezie. Čo je to?

Kľúč